Venstresidens fobi mot private aktører

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har som fanesak å stanse private aktører. Fremskrittspartiet mener det viktigste er kvaliteten på velferdstilbudet, ikke hvem som drifter det.

Norge er at av verdens beste land å bo i. Det er mye grunnet en velferdsstat som er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Det er ingen selvfølge. Venstresiden ønsker å gå til krig mot private aktører i velferden.

I Oslo har byrådet allerede rekommunalisert mange velfungerende private sykehjem med fornøyde beboere, ansatte og pårørende. Og med dagens byråd har det blitt 143 færre sykehjemsplasser de to siste årene. Det på tross av at Arbeiderpartiet gikk til valg på å bruke en del av eiendomsskatten på de eldre. FrP mener det er uforsvarlig.

At venstresiden legger ned og reduserer velferdstilbudet på bakgrunn av hvilken aktør som drifter tilbudet er hårreisende. Byrådet med Arbeiderpartiet i spissen fjerner valgfriheten til voksne mennesker og minsker tilbudet for våre eldre. Vi har allerede mangel på sykehjemsplasser.

Fremskrittspartiet ønsker å styrke helsetjenestene samtidig som man gjør behandling tilgjengelig for alle. Ved å likestille private og offentlige aktører får man en reell konkurranse om å tilby det beste alternativet. Det gir økt effektivitet, et bredere tilbud og mer valgfrihet.

I dag er det kun de som har råd til å velge private velferdstilbud som har reell valgfrihet. Det mener Frp er urettferdig. Derfor ønsker vi en stykkprisfinansiering, der hver pasient får et gitt beløp av staten, og kan fritt velge hvilket sykehus man skal få behandling. Uavhengig av aktører.

I begynnelsen av 2000-tallet hadde Norge stor mangel på barnehageplasser. Det førte til at det ble vedtatt et barnehageforlik i 2003 som åpnet opp for private aktører. Barnehagedekningen gikk fra 62% i 2003 til 91% i dag. Et av partiene som var med på å vedta forliket var SV. Nå har SV snudd på flisa og ønsker å reversere den eneste politikken de har ført som faktisk har fungert. Fremskrittspartiet mener kutt i barnehagedekningen er destruktivt for den norske velferden og den norske familien.

Venstresiden er opptatt av hvem som driver velferden, Fremskrittspartiet er mer opptatt av kvaliteten på velferden. Ideologiske skylapper skal ikke stå i veien for velferden til folk flest. Dette er ikke en kamp mot velferdsprofitører, men en kamp for velferden. Dette er en kamp mot venstresidens fobi mot private aktører.

 

Herman Fåne

2. nestformann, Oslo FpU

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.