Bli med på sommerens happening!

Fra 3.-6. august samles 200 FpUere på Sørlandet til sommerleir. Det blir bading, fotball- og volleyballturnering, grilling og ikke minst politisk skolering. I den anledning deler Oslo FpU ut en gratis plass!

Har du hørt noen si: “jeg må stikke, må rekke siste banen”?

Tirsdag 14.mars startet Oslo FpU en underskriftskampanje for døgnåpne T-baner i helgene. I helgene er bussene få og overfylte, derfor må mange gå eller ta taxi. Det er dyrt og utrygt. Derfor vil vi ha døgnåpne t-baner slik at enda flere kommer seg hjem enkelt, trygt og billig. Samtidig er det bra for byen og miljøet. Er…

Oslo FpU på topp i Østlandet

I helgen deltok Oslo FpU på den regionale debattantskolering til Østlandet. Debattanter fra hele Østlandet var samlet for å prøve og kvalifisere seg videre til den nasjonale skoleringen.

Oslo FpU fikk gjennomslag på Oslo FrPs årsmøte

På Oslo FrPs årsmøte den 4. Februar var Oslo FpU godt representert. Av totalt 18 resolusjoner stod Oslo FpU for 6. Samtlige av FpUs resolusjoner ble vedtatt. Det viser at Oslo FpU tenker nytt og kommer med gode løsninger på aktuelle samfunnsproblemer. Her er en kort oversikt over resolusjonene fra FpU som ble vedtatt:

Nyttårshilsen fra formann

2016 har vært et spennende og overraskende år. Det er et år som vil gå inn i historiebøkene og bli husket i generasjoner. I 2016 sjokkerte Trump og Brexit en hel verden, flere store personligheter gikk bort og uroen i verden har preget Europa. Men vi har også opplevd stor fremgang. Barnedødeligheten går ned, verdens…