Nyttårshilsen fra formann

2016 har vært et spennende og overraskende år. Det er et år som vil gå inn i historiebøkene og bli husket i generasjoner. I 2016 sjokkerte Trump og Brexit en hel verden, flere store personligheter gikk bort og uroen i verden har preget Europa. Men vi har også opplevd stor fremgang. Barnedødeligheten går ned, verdens fattigdom reduseres og flere barn og unge får utdanning enn tidligere. Dette er viktige fremskritt som gjør verden til et bedre sted.
For Fremskrittspartiet har det også vært et krevende år. Samtidig kan vi nå se tilbake på en rekke viktige gjennomslag som har løst samfunnets utfordringer. Helsekøene går ned, skattetrykket er redusert og for første gang er norske elever bedre enn OECD-snittet i lesing, matte og naturfag. FrP og regjeringen har levert varene også i 2016. Det lover godt for den viktige og historiske valgkampen i 2017 – hvor FrP for første gang skal forsvare regjeringsposisjonen.

2016 har vært utfordrende og lærerikt, men vi har kommet godt ut av det. Det tyder på at 2017 kan bli enda bedre.
Oslo FpU ønsker å takke alle for diskusjonene, innsatsen, støtten og samarbeidet i 2016, og ønske deg et riktig godt nytt år og lykke til i 2017!