Ja til surrogati og eggdonasjon

Kvinner må få lov til å bestemme over sin egen kropp. Derfor ønsker Fremskrittspartiets ungdom å legalisere surrogati og eggdonasjon.

Av Audun Greve, 2. nestformann i Oslo Vest FpU

Den internasjonale kvinnedagen er her og det er derfor på tide å snakke om surrogati og eggdonasjon. Ifølge Aftenposten øker antallet nordmenn som drar til USA for surrogatmor stadig, og vi i Fremskrittspartiets Ungdom mener man må legalisere denne ordningen i Norge og.

I dag snakker vi ofte om kvinners rettighet til å bestemme over sin egen kropp i blant annet abortdebatten. De fleste er enige om at man skal kunne bestemme hva man vil gjøre med sin egen kropp, så lenge det ikke går ut over andre. Hvorfor gjelder ikke dette når vi snakker om surrogati og eggdonasjon?

Ikke alle har mulighet til å få barn. Ifølge helsenorge.no kan rundt 15% av kvinner ikke få barn, og denne informasjonen regner ikke med kvinner i overgangsalderen og homofile. Å legalisere vil dermed gi disse menneskene de samme mulighetene som alle andre. Hvorfor skal vi hindre folk i å hjelpe de uten de samme privilegiene som seg selv?

Sæddonasjon er allerede lov i dag. Dette har for mange blitt en måte å tjene ekstra penger, men bare for halve befolkningen. Det er urettferdig. Ettersom sæddonasjon i prinsipp fungerer på samme måte som eggdonasjon og surrogati, kan derfor anta at ingenting ville endret seg dersom man legaliserte. Man må så spørre seg selv, hvorfor skal menn ha denne muligheten og ikke kvinner? Fremskrittspartiets Ungdom anerkjenner kvinners eiendomsrett og ønsker derfor å gjøre surrogati og eggdonasjon lovlig. I 2018 sa omtrent halve befolkningen seg enige i dette, og det er dermed på tide å starte en debatt om dette i anledning av kvinnedagen. Hvor står du?

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.